Ambient Lounge - verdensledende merkevare innen sakkosekk, modulsofa og hundeseng

Alla försäljningsvillkor måste godkännas av kunden innan betalningen utförs. Detta inkluderar leverans, Återbetalning och efterlevnadsvillkor.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i orderingslösningen och eventuellt speciellt överenskomna villkor. Vid eventuella konflikter mellan informationen, är det som särskilt överenskommits mellan parterna på framsidan, hittills inte strider mot obligatorisk lagstiftning.

Avtalet kommer också att slutföras genom relevanta lagstadgade bestämmelser som reglerar inköp av varor mellan företag och konsumenter.

2. Parter

Säljaren är Ambient Lounge Norge AS, Org nr.: 916815700, kundservice@ambient-lounge.no, tel. +47 403 34 453 och kallas säljaren / säljaren.

Köparen är konsumenten som gör ordern och kallas köparen / köparen.

3. Pris

Det citerade priset för objektet och tjänsterna är den totala prisköparen att betala. Detta pris inkluderar alla avgifter och extra kostnader. Ytterligare kostnader som säljer innan köpet inte har informerats, bör inte köpa.

4. Avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin order till säljaren.

Avtalet är fortfarande inte bindande om det har skrivits eller ett nyckelfel i erbjudandet från säljaren i orderingslösningen i nätbutiken eller i köparens order, och den andra parten erkände eller borde ha insett att det fanns ett sådant misstag.

5. Betalning

Om köparen använder kreditkort eller betalkort på betalning kan säljaren boka inköpspriset på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som föremålet skickas.

Klarna betalningsmetoder

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Svevavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsmetoder. Betalningen går alltid direkt till Klarna.

  • Faktura: Förfallodatum är 14 dagar från det att varorna skickas ut. Faktura Villkoren hittas här.
  • Konto: Klarna-konto är en ramkredit från Klarna som ger konsumenterna möjlighet att betala sina inköp i månatliga avbetalningar med 1/24 (minst 95 kronor) av det totala beloppet. Mer information om Klarna-konto, liksom allmänna fakturanvillkor och standardiserad europeisk information om konsumentkrediter kan hittas här.

Här Du hittar mer information om Klarna, och här Du kan läsa deras villkor. Användningen av sådan information regleras i enlighet med gällande integritetslagstiftning och ClearNas Sekretesspolicy.

För att erbjuda dig att använda Klarna betalningsmetoder måste vi dela med dig av dig med Klarna. Detta händer bara om du väljer Klarna som betalningsmetod. Klarna använder informationen för att bedöma om du kvalificerar dig för att använda sina betalningsmetoder. Den information som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik och beställningsinformation som betalningsmetod, frakttyp, beställningsdetaljer och liknande.

Användningen av sådan information regleras i enlighet med gällande integritetslagstiftning och ClearNas Sekretesspolicy.

6. Leverans

Saccospack Pull + Sacco Bag Pärlor (FunnelWeb System)

Det tar i genomsnitt 5-12 arbetsdagar att levereraProdukter för våra kunderAmbient Lounge produkter levereras antingen med posten eller med säljarens transport. När leveransen skickas får du ett mail med ett spårningsnummer, så du kan följa framstegen i leveransen. Så snart varorna skickas ut från vårt system, överfördes så ägande till köparen.

Omslaget och isoporpärlorna skickas separat. Med FUNTRELWEB SYSTEM För hjälp är det dock lätt att sjunka till fullständig komfort efter en snabb fyllning av saccoscuppet. Med det här systemet kan du fylla påsen till önskad nivå. För frågor relaterade till fyllningen, tveka inte att kontakta oss eller besöka vårt Informationssida om fyllning. Du kommer ofta att få tillräckligt med polystyrenpärlor för att fylla din saccospack till randen, och ofta kommer du också att vara kvar med lite extra efter det här. 
Posten kommer att ordna en lämplig tid för leverans, eftersom produkten måste undertecknas genom leverans. Om du vill kontakta oss om din beställning, använd e-postadresskundeservice@ambient-lounge.no och ange ditt beställningsnummer, eller ring oss på +47 403 34 453

Det finns sex punkter som är särskilt viktiga:

1. Är du beställt från ett land utanför Norge, då är du ansvarig för importskatter och andra kostnader relaterade till frakt över nationsgränserna. Detta är ditt ansvar och inte Ambient Lounge Norway. 
2. Du bör se till att du kan vara tillgänglig på den angivna adressen när produkten levereras. Detta kan vara hemadress eller arbetsadress till exempel. Posten kommer att kontakta dig för att ställa in leveransen. Om du inte är tillgänglig för att ta emot produkten, kommer rekordet sannolikt att försöka leverera nästa dag. Ändå kan du vara ansvarig för returkostnader samt andra kostnader i samband med en avkastning.
4. Om du har speciella krav för leveransen, eller vill lämna en anteckning till posten (till exempel ", fungerar inte samtalspåret"), då kan du göra det på utcheckningen. 
5. För brådskande leveranser eller speciella behov, ring oss och vi hjälper dig gärna och hjälper dina behov. Ytterligare kostnader för 24-48 timmars service kan vara giltig. 
6. Om du överväger en retur av en produkt läs Vår returpolicy, Kontakta oss Så vi kan ge dig rätt returadress för produkten.

7. Risken för föremålet

Risken för att föremålet fortsätter till köparen när han eller hans representant har fått de varor som levereras i linje med punkt 6.

8. Återkallande

Om inte avtalet är befriat från återkallelse kan köparen ångra köpet av varan enligt orsaken.

Köparen måste ge säljaren att använda rätten till återkallelse inom 14 dagar från tidsfristen börjar springa. I tidsfristen ingår alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag, semester eller helgdag, utökas tidsfristen till närmaste arbetsdag.

Avbeställningsfristen beaktas om meddelandet har skickats före utgången av tidsfristen. Köparen har bevisbörda att rätten till återkallelse har gjorts tillämplig, och budskapet bör därför skriftligen vara skriftligt (uttagsformulär, e-post eller brev).

Vid köp av enstaka varor, kommer avbokningen att springa från dagen efter det att objektet (er) är mottaget.

Tidsfristen expanderar till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte säljer, före avtalet, säger att det finns återkallande och standardiserad ångest. Detsamma gäller bristen på information om termer, tidsfrister och förfaranden för att använda rätten till återkallande. Se till att verksamheten ska tillhandahålla informationen under dessa 12 månader, löper ut deadline fortfarande 14 dagar efter den dag som köparen fick informationen.

När du använder rätten till återkallelse måste objektet returneras till säljaren utan onödiga vistelser och senast 14 dagar från tillkännagivandet om utnyttjandet av uttagsrätten tillhandahålls. Köparen täcker den direkta kostnaden för att returnera objektet. Säljaren kan inte fixa avgift för köparens användning av rätten till återkallande. En extra kostnad på 200 kr kan uppstå vid den nödvändiga tvätten av returbäddar.

Köparen kan försöka eller testa objektet på ett korrekt sätt för att bestämma arten, egenskaperna och funktionen av föremålet, utan att återkallas. Om du testar eller testar objektet går utöver vad som är korrekt och nödvändigt, kan köparen ansvara för något reducerat värde på objektet.

Säljaren har åtagit sig att återbetala inköpspriset till köparen utan otillbörlig vistelse, och senast 14 dagar från säljaren, anmälde köparens beslut att använda rätten till återkallande. Säljaren har rätt att hålla tillbaka betalningen tills han har fått varorna från köparen, eller till köparen har presenterat dokumentation för att varorna skickas tillbaka.

9. Fördröjning och brist på leverans - Köparens rättigheter och tidsfrist för rapporteringskrav

I händelse av krav som standard bör budskapet om bevisöverväganden vara skriftlig (till exempel e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräver uppfyllelse från säljaren. Köparen kan dock inte hävda uppfyllandet om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om uppfyllandet kommer att leda till en så stor nackdel eller kostnad för att sälja att det är väsentligt felmatch till köparens intresse för säljaren. Om svårigheterna faller bort inom rimlig tid kan köparen kräva uppfyllelse.

Köparen förlorar sin rätt att kräva uppfyllelse om han eller hon väntar orimligt lång att främja påståendet.

Höja

Om säljaren inte levererar varan vid leveransen, bör köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare period för uppfyllelse. Om säljaren inte levererar varan inom den extra tidsfristen kan köparen höja inköpet.

Saken levereras efter den ytterligare tidsfristen som konsumenten har satt eller efter tidpunkten för leveransen som var avgörande för ingåendet av avtalet, måste kraven för höjd tillämpas inom rimlig tid efter att köparen lärt sig om leveransen.

10. Brist på föremål - Köparens rättigheter och fordringar

Om det finns en brist på varan, köp inom rimlig tid efter det att det upptäcktes eller borde ha upptäckts, ge säljaren att han eller hon kommer att åberopa bristen. Köparen har alltid annonserat tid om det händer inom 2 månader. från bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Klagomål kan äga rum senast två år efter det att köparen tog över varan. Om objektet eller delarna av den är avsedd att vara betydligt längre än två år är kravet fem år.

Klagomål till säljaren bör ske skriftligen.

Rättelse eller ersättning

Köparen kan välja mellan att kräva bristande eller leverans av liknande saker. Säljaren kan fortfarande motsätta sig köparens krav om genomförandet av fordran är omöjligt eller voltes säljaren orimliga kostnader. Korrigering eller ersättning bör göras inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två korrigerande försök för samma brist.

Prisreduktion

Köparen kan kräva en lämplig prisminskning om varan inte är riktad eller inlösen. Det innebär att förhållandet mellan reducerat och överenskommet pris motsvarar förhållandet mellan värdet av saken i defekta och avtalsmässigt tillstånd. Om särskilda skäl talar för det, kan prisminskningen istället ställas lika med betydelsen av bristen på köparen.

Höja

Om objektet inte är riktat eller omgivet kan köparen också höja inköpet när bristen inte är oumbärlig.

11. Säljarens rättigheter i köparens standardinställningar

Om köparen inte betalar eller uppfyller de övriga skyldigheterna i avtalet eller lagen, och detta beror inte på säljaren eller förhållandet på säljarens sida, kan säljaren i enlighet med reglerna för konsumentköpslagen kapitel 9 enligt omständigheter håll objektet tillbakaefterfrågan uppfyllelse av affären, hävdar avtalet Uppfostrad Såväl som kräver ersättning från köparen. Säljaren kommer också att kräva omständigheterna Intresset vid försenad betalning, insamlingsavgift och en rimlig Avgift vid oanmälda varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan hålla inköpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om objektet inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt lång tid att främja påståendet.

Höja

Säljaren kan ta upp avtalet om det finns betydande betalningsstandard eller annat material som standard från köparens sida. Säljaren kan dock inte höja om hela köpeskillingen betalas. Försäljning av säljaren En rimlig ytterligare period för uppfyllelse och köparen betalar inte inom denna tidsfrist, kan säljaren höja inköpet.

Intressen vid försenad betalning / insamlingsavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt fördröjningslagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till köparen och kan sedan hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Avgift för ej förbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren debitera köparen en avgift. Avgiften ska täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till köparen. En sådan avgift får inte debiteras köpare under 18 år.

12. Garanti

Garantin från säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inte några begränsningar av köparens rätt att göra anspråk och anspråk vid försening eller defekter enligt avsnitten 9 och 10.

13. Personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige för insamlade personuppgifter är säljare. Om inte köparen samtycker till något annat får säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna utföra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att slutföra avtalet med köparen eller i det lagstadgade fallet.

14. Tvistlösning

Klagomål riktas till säljaren inom rimlig tid, se avsnitten 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling. Konsumentrådet är tillgängligt på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

top-navigate-icon.png