Ambient Lounge - verdensledende merkevare innen sakkosekk, modulsofa og hundeseng

Alla försäljningsvillkor måste godkännas av kunden innan betalningen görs. Detta inkluderar leverans, Återbetalning och klagomål villkor.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som tillhandahålls i beställningslösningen och eventuella specialavtalade villkor. I händelse av konflikt mellan informationen är det specifikt överenskomet mellan parterna ovan, såvida det inte strider mot oumbärlig lagstiftning.

Dessutom kommer avtalet att slutföras med relevanta lagstadgade bestämmelser som reglerar köp av varor mellan handlare och konsumenter.

2. Parterna

Säljaren är Ambient Lounge Norge As, org.no: 916815700, kundeservice@ambient-lounge.no, tel. +47 403 34 453, och hänvisas till i det följande som säljaren/säljaren.

Köparen är konsumenten som gör beställningen och hänvisas till i det följande som köparen/köparen.

3: e priset

Det pris som anges för artikeln och tjänsterna är det totala priset som köparen kommer att betala. Detta pris inkluderar alla avgifter och extra kostnader. Ytterligare kostnader som säljs innan köpet inte har informerat om köparen bör inte bära.

4. Deal Input

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är emellertid inte bindande om det har förekommit ett skrivande eller nyckelfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i onlinebutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att det fanns en sådan fel.

5. Betalningen

Om köparen använder ett kreditkort eller betalkort för betalning kan säljaren boka inköpspriset på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som föremålet skickas.

Rensade betalningsmetoder

I samarbete med KLARNA BANK AB (Publ), Sveaväst 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsmetoder. Betalning går alltid direkt till KLARNA.

  • Faktura: Förfallodatum är 14 dagar från det att varorna har skickats ut. Fakturavillkor finns här.
  • KONTO: KLARNA -konto är en ramkredit från Klarna som gör det möjligt för konsumenterna att betala sina inköp i månatliga avbetalningar med 1/24 (minimum 95) av det totala beloppet. Mer information om KLARNA -konto, såväl som vanliga fakturavillkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation kan hittas här.

Här Hittar du mer information om Klarna och här Du kan läsa deras användarvillkor. Användningen av sådan information regleras i enlighet med nuvarande sekretesslagar och klarnor sekretesspolicy.

För att erbjuda dig att använda KLARNA: s betalningsmetoder måste vi dela viss information om dig med Klarna. Detta händer bara om du väljer KLARNA som en betalningsmetod. Klarna använder informationen för att bedöma om du kvalificerar dig för att använda deras betalningsmetoder. Den information som används är namn, adress, e -postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt beställningsinformation som betalningsmetod, frakttyp, beställningsinformation och liknande.

Användningen av sådan information regleras i enlighet med nuvarande sekretesslagar och klarnor sekretesspolicy.

6. Leverans

Sacco Bag Pull + Saccoses Pearls (FunnelWeb System)

Det tar i genomsnitt 5-12 arbetsdagar att levereraProdukter till våra kunderOmgivande loungeprodukter levereras antingen med posten eller med säljarens transport. När leveransen skickas får du ett e -postmeddelande med ett spårningsnummer så att du kan följa leveransens framsteg. Så snart varorna har skickats från vårt system överfördes ägandet till köparen.

Omslaget och isoporpärlorna skickas separat. Med Trattwebsystem Å andra sidan är det lätt att sjunka i fullständig komfort efter en snabb fyllning av SACCO -väskan. Detta system låter dig fylla påsen till din föredragna nivå. För frågor relaterade till fyllningen, tveka inte att kontakta oss eller besöka vår Informationssida om fyllning. Du kommer ofta att få tillräckligt med isopor -pärlor för att fylla din Sacco -väska till randen, och ofta kommer du också att sitta kvar med lite extra efter det. 
Posten kommer att ordna en lämplig tid för leverans, eftersom produkten måste undertecknas genom leverans. Om du vill kontakta oss angående din beställning, använd e-postadressen kundeservice@ambient-lounge.no och ange ditt beställningsnummer, eller ring oss på +47 403 34 453

Det finns sex poäng som är särskilt viktiga:

1. Om du beställer från ett land utanför Norge är du ansvarig för importskatter och andra kostnader i samband med frakt över gränserna. Detta är ditt ansvar och inte deras omgivande lounge Norge. 
2. Du bör se till att du kan vara tillgänglig på den angivna adressen när produkten levereras. Detta kan till exempel vara en hemadress eller jobbadress. Mailen kommer att kontakta dig för att ställa in leveransen. Om du inte är tillgänglig för att ta emot produkten kommer posten troligen att försöka leverera nästa dag. Ändå kan du vara ansvarig för avkastningskostnader såväl som andra kostnader i samband med en avkastning.
4. Om du har speciella krav för leveransen eller vill lämna en anteckning till posten (till exempel "Ringklokka fungerar inte"), kan du göra detta vid check -out. 
5. För brådskande utbud eller särskilda behov, ring oss så hjälper vi dig gärna och hjälper dina behov. Ytterligare kostnader för 24-48 timmars service kan gälla. 
6. Om du överväger en retur av en produkt, vänligen läs Vår returpolicy, Kontakta oss Så vi kan ge dig rätt returadress för produkten.

7. Risken för föremålet

Risken för artikeln vänder sig till köparen när han eller hans representant har levererats i linje med punkt 6.

8. Rätt till uttag

Om inte avtalet är undantaget från rätten till uttag, kan köparen ångra köpet av föremålet i enlighet med rätten till uttag.

Köparen måste meddela säljaren om användningen av rätten till uttag inom 14 dagar från tidsfristen börjar löpa. Tidsfristen ingår alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag, semester eller semester, förlängs tidsfristen till närmaste arbetsdag.

Uttagsperioden anses följas om anmälan skickades före tidsfristen. Köparen har bevisbördan att rätten till uttag har tillämpats, och rapporten bör därför vara skriftlig (uttagsform, e-post eller brev).

Vid köp av enskilda varor kommer indexperioden att löpa från dagen efter att föremålen mottas.

Uttagsperioden förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte före avtalet uppger att det finns en rätt till uttag och standardiserad uttagsformulär. Detsamma gäller i händelse av brist på information om villkor, tidsfrister och förfaranden för att använda rätten till uttag. Gör näringsidkaren för att tillhandahålla informationen under dessa 12 månader, men utgår emellertid uttagsperioden 14 dagar efter den dag köparen fick informationen.

När du använder rätten till uttag måste föremålet returneras till säljaren utan onödig vistelse och senast 14 dagar från rapporten om användning av rätten till uttag. Köparen täcker den direkta kostnaden för att returnera föremålet. Säljaren kan inte ställa in en avgift för köparens användning av rätten till uttag. En extra kostnad för NOK 200 kan uppstå när den nödvändiga tvätten av återlämnade hundbäddar.

Köparen kan försöka eller testa föremålet på ett korrekt sätt för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion, utan att rätten att återkallas. Om testet eller testet av objektet går utöver vad som är sundt och nödvändigt kan köparen vara ansvarig för eventuellt reducerat värde på artikeln.

Säljaren är skyldig att återbetala inköpspriset till köparen utan onödig vistelse, och senast 14 dagar från säljaren meddelades om köparens beslut att använda rätten till uttag. Säljaren har rätt att hålla tillbaka betalningen tills han har fått varorna från köparen, eller tills köparen har tillhandahållit dokumentation om att varorna har skickats tillbaka.

9. Försening och brist på leverans - Köparens rättigheter och tidsfrist för att rapportera fordringar

Vid anspråk på standardbefogenheter bör anmälan om bevis vara skriftligt (till exempel e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan underhålla köpet och kräva uppfyllande från säljaren. Köparen kan emellertid inte kräva uppfyllande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om uppfyllandet kommer att orsaka en sådan stor nackdel eller kostnad för säljaren att det är i betydande oproportioner för köparens intresse för att säljaren uppfyller. Om svårigheterna faller bort inom rimlig tid kan köparen fortfarande kräva uppfyllelse.

Köparen förlorar sin rätt att hävda uppfyllande om han eller hon förväntar sig orimligt länge för att främja påståendet.

Annullering

Om säljaren inte levererar föremålet vid leveransen ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande. Om säljaren inte levererar föremålet inom den ytterligare tidsfristen kan köparen avbryta köpet.

Om saken levereras enligt den kompletterande tidsfristen som konsumenten har fastställt eller efter leveranstiden, vilket var avgörande för avtalets slut, måste kraven för avbokning tillämpas inom rimlig tid efter att köparen fick höra om leveransen.

10. Brist på föremålet - Köparens rättigheter och klagomålsfrist

Om det finns en defekt i föremålet måste köparen inom rimlig tid efter att den upptäckts eller borde ha upptäckts, meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Köparen har alltid annonserat i tid om det händer inom två månader. från bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Klagomål kan äga rum senast två år efter att köparen tog över föremålet. Om föremålet eller en del av det är avsett att hålla betydligt längre än två år, är tidsfristen för klagomål fem år.

Klagomål till säljaren bör vara skriftlig.

Korrigering eller leverans

Köparen kan välja mellan att göra anspråk på defekten eller leveransen av liknande saker. Säljaren kan emellertid motsätta sig köparens påstående om genomförandet av påståendet är omöjligt eller orsakar säljaren orimliga kostnader. Korrigering eller leverans ska göras inom rimlig tid. I princip har säljaren inte rätt att göra mer än två försök för samma fel.

Prisreduktion

Köparen kan kräva en lämplig prisreduktion om föremålet inte är korrigerat eller beslutat. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och överenskomna pris motsvarar förhållandet mellan värdet på saken i defekta och avtalsmässiga tillstånd. Om särskilda skäl till varför prisreduktionen kan placeras lika med bristen på betydelse för köparen.

Annullering

Om föremålet inte är korrigerat eller avvisat kan köparen också avbryta köpet när felet inte är obetydligt.

11. Säljarens rättigheter till köparens standard

Om köparen inte betalar eller uppfyller de andra skyldigheterna enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller förhållandet på säljarens sida, kan säljaren i enlighet med reglerna i konsumentköpslagen kapitel 9 i konsumenten håll objektpåstående uppfyllelse av avtalet, hävda avtalet Uppfostrad liksom anspråk ersättning från köparen. Säljaren kommer också enligt omständigheterna att kräva ränta på försenad betalning, inkassoavgift och en rimlig avgift på upptäckta varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar inköpspriset. Om föremålet inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han förväntar sig orimligt länge för att främja påståendet.

Annullering

Säljaren kan avbryta avtalet om det finns en betydande betalningsstandard eller annan betydande standard från köparen. Säljaren kan dock inte höja om hela inköpspriset betalas. Bestämmer en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande och köparen betalar inte inom denna tidsfrist, säljaren kan avbryta köpet.

Ränta på försenad betalnings-/inkassoavgift

Om köparen inte betalar inköpspriset i enlighet med avtalet kan säljaren kräva ränta från inköpspriset enligt lagen om fördröjning. Vid icke -betalning kan anspråket efter förhandsmeddelande skickas till köparen sedan hållas ansvarig för en avgift enligt lagen om inkasso.

Avgift på orena varor som inte är avancerade

Om köparen misslyckas med att samla in obetalda varor kan säljaren debitera köparen med en avgift. Avgiften ska täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera föremålet till köparen. En sådan avgift kan inte debiteras köpare under 18 år.

12. garanti

Den garanti som säljaren eller tillverkaren tillhandahåller ger köparen rättigheter utöver köparen redan har enligt oumbärlig lagstiftning. En garanti innebär således inte några begränsningar för köparens rätt till klagomål och fordringar i händelse av försening eller brister enligt punkterna 9 och 10.

13. Personlig information

Bearbetningen av behandlingen för insamlad personlig information är säljaren. Såvida inte köparen samtycker till något annat, får säljaren, i enlighet med lagen om personuppgifter, endast samla in och lagra den personliga information som krävs för att säljaren ska kunna utföra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personliga information kommer endast att tillhandahållas andra om det är nödvändigt för säljaren att utföra avtalet med köparen eller i lagstadgade fall.

14. Konfliktlösning

Klagomål riktas till säljaren inom rimlig tid, jfr avsnitt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i vänskap. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta konsumentrådet för medling. Konsumentrådet är tillgängligt på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

top-navigate-icon.png